Program Studi Teknik Informatika

Praktikum KDJK : Penambahan Kelas Baru Rabu jam 18.00

Diberitahukan kepada mahasiswa Teknik Informatika, yang mengambil mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dan Praktikum KDJK, bahwasannya nama-nama Mahasiswa/i yang tercantum di bawah ini agak dapat berpindah ke Slot baru di Hari Rabu jam 18.00 sampe dengan selesai. Nama-nama yang di maksud adalah:

No      NIM             NAMA

1    1600018171    MUHAMAD RIF'AT ALKINDI

2    1600018156    Bagas Dwi D.

3    1500018070     SRI ANGGRIANI RIZKI

4    1600018187    Muhammad Miftah

5    1600018176    ERLAN PRADITA FASA

6    1600018034    NURCHOLISH SYIHAB ADAM

7    1600018193    I made aditya

8    1600018224    Dendi Pradana

9    1600018230    Wira Mandala P.

10    1600018157    Afandi Zuhri

11    1600018155    IMAM SAFEI

12    1600018161    Ridar Gustia P.

13    1600018186    Banu Hani T.

14    1600018180    Dandi Anto

15    1600018235    Syaid Iqbal Hamsan

16    1600018068    M. Isra N

17    1600018073    Yogi Fahreza

18    1600018076    Ifan Fadilah

19    1600018016    Andriani S P

20    1600018017    Hafidz J

21    1600018056    M. Sahlan Rabul

22    1600018071    R. Hario W. M.

23    1600018078    Febri Suseno

24    1600018158    Andi Firmanda

25    1600018054    M. Ridho Hidayat

Jadwal Beru berlaku Efektif mulai Rabu, 27 September 2017

demikian untuk menjadi perhatian